WspółpracaKorespondencja mailowa prowadzona pod adresem:

aknezz.blogspot@gmail.com
Zaufaniem obdarzyli mnie: